Du Lịch Miền Tây

Du lịch Miền Tây hành trình vùng đồng bằng sông nước cùa 13 tỉnh. Đến với miền đất mà con người quanh năm chăm bẫm với những dòng sông hiền và nuôi dưỡng bằng những vùng trái cay và vựa lúa trù phú. Chú ta sẽ cảm nhận cảnh sinh hoạt trên sông nước với những con đò và điệu ca Quệ Hương ngày nào.